Ko psihologija postane znanost

Psihologija je znanost uradno postala konec 19. stoletja. Takrat so posamezniki, ki so prihajali iz različnih znanosti, namreč spoznali, da bi lahko določene znanstvene metode uporabili tudi pri preučevanju duševnosti in človekovega vedenja. Wilhelm Wundt, nemški filozof in fiziolog, ki je živel med leti 1834 in 1936, še danes velja za očeta psihologije. Poleg njega pa psihologija kot pomembne osebe za razvoj te naravoslovno-družboslovne znanosti navaja še znanega avstrijskega psihoanalitika Sigmunda Freuda, ruskega fiziologa Ivana Pavlova (Leta 1904 je za raziskavo prebavnih procesov pri psih dobil tudi Nobelovo nagrado. Psihologija ga pozna predvsem po odkritju ene najpreprostejših oblik učenja, in sicer klasičnega pogojevanja.) ter ameriškega filozofa Williama Jamesa, ki je bil med drugim tudi dolgoletni predavatelj na znamenitem Harvadu, kjer je predaval psihologijo, filozofijo, anatomijo in fiziologijo. Strinjati se moramo, da je psihologija kot znanost, tako z vidika strokovnih ved, kot tudi regionalnega razvoja, zelo raznolika znanost. Psihologija kot znanost naj bi sicer uradno nastala leta 1879, ko je Wilhelm Wundt v nemškem Leipzigu ustanovil prvi psihološki laboratorij.